logo ki-vi studio Foto, video a grafické služby

Ki-Vi Studio Karel Ille, Jindřichův Hradec

Co je TFP

TFP je zkratka anglického termínu time for prints (doslovně přeloženo "čas za fotky"), který označuje dohodu o způsobu vyrovnání mezi fotografem, modelem a dalšími spolupracovníky (např. maskérem, vizážistkou a dalšími spolupracovníky), kdy místo finanční odměny získají zúčastnění jako honorář výsledné fotky a dohodnutá práva k jejich užití.