logo ki-vi studio Foto, video a grafické služby

Ki-Vi Studio Karel Ille, Jindřichův Hradec

Retušování fotografií

Retušování obličeje - před úpravou
Retušování obličeje - po úpravě

Každá fotografie, ať ta pořízená před 100 lety, nebo ta pořízená tou nejmodernější technikou, potřebuje alespoň malý zásah. Každá samozřejmě z jiného důvodu.

U té staré, pořízené před 100 lety, to bude odstranění vad které na ní zanechal zub času. V závislosti na míře poškození, jí lze vrátit její původní vzhled.

Na fotografii pořízenou dnes, moderní digitální technikou, jsou kladeny úplně jiné požadavky než byly kladeny například před 100 lety, ale i než byly kladeny před 20 lety. Dnes musí být fotografie dokonalá a zachycený objekt (ať už se jedná o pětileté dítě, modelku či výrobek), perfektní.

Retušování nových fotografií

Retušování fotografií lidí

Znáte to všichni z obálek časopisů, kde jsou fotografované modelky upraveny k naprosté dokonalosti. Nejenže jsou odstaněny drobné nedokonalosti pleti (pupínky, vrásky) ale jsou upraveny také tělesné proporce.

Nejčastější důvody pro retušování portrétních fotografií

Ukázka retušování

Pro lepší představu co a jak se retušuje, jsem pro vás připravil několik ukázek retušování vad pleti. První ukázka se týká rutušování v oblasti oka. Zde si všiměte obočí, které netvoří, hlavně v jeho horní a pravé části, čistou linku. Dále v levo od oka je namodralý nádech a pod okem jsou vrásky, malé pupínky a pigmentové skrvny. V oku jsou také viditelné červené žilky. Pro lepší zřetelnost jsou na dalším obrázku tyto vady zvýrazněny červeně. Všechny tyto vady lze vyretušovat. Na třetím snímku jsou tyto vady zaretušované.

Další ukázka představuje retušování tváře. V této oblasti se vyskytují pupínky a pigmentové skvrny. V blízkosti očí to zase jsou vrásky. Některé z vad, které bylo nutno zaretušovat jsou barevně zvýrazněny na druhém obrázku. Na třetím obrázku je již tvář vyretušovaná.

Retušování produktových fotografií

Bez dokonalé produktové fotografie si dnes nelze představit žádnou reklamu. Stejně jako u fotografování lidí je potřeba i produktové fotky upravit a opravit.

Nejčastější důvody pro retušování produktových fotografií

Bez pečlivé a důkladné retuše se neobejde ani produktová fotografie. Dalo by se říci, že zde je kvalitní retuš povinná. Samozřejmostí je, že kvalitní fotografie je základem.

Retušování starých fotografií

Určitě máte v domácím albu starou rodinnou fotografii, na které už notně zahlodal zub času, ale vy ji chcete zachovat pro budoucí generace. Moderní výpočetní technika nabízí široké možnosti její záchrany. V závislosti na míře poškození, velikosti a kvalitě fotografie lze odstranit prakticky cokoli.

Nejčastější důvody retušování starých fotografií

Na první sérii fotografií jsou zachyceni žáci jedné vesnické jednotřídní školy spolu s panem řídícím. Fotografie není nějak výrazně poničena, nicméně retušovací zásahy jsou dobře patrné.

Druhá ukázka představuje jak retušování staré, časem notně zdevastované, fotografie, tak i její kolorování.

Orientační cena: 400 Kč/hod. Pro konkrétní cenovou nabídku mne kontaktujte.