logo ki-vi studio Foto, video a grafické služby

Ki-Vi Studio Karel Ille, Jindřichův Hradec

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů
rezervace fotografických nebo video služeb

Ochrana Vašich osobních údajů je pro mne důležitá a plně probíhá v souladu s GDPR.

Osoba shromažďující Vaše osobní údaje

Vaše údaje shromažďuji já, osobně, tedy: Karel Ille, Perleťová 164, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 708 72 155, zapsán v živnostenském rejstříku u Živnostenského úřadu – Městský úřad Jindřichův Hradec.

Vaše osobní údaje budu zpracovávat pouze za těmito účely:

Jaké osobní údaje od Vás potřebuji získat a budu následně archivovat:

Máte právo mne kdykoliv požádat, abych Vás informoval, jaké Vaše osobní údaje o Vás archivuji.

Zabezpečení Vašich údajů:

Doba, po kterou budou Vaše osobních údaje shromažďovány:

Doba po kterou budu archivovat Vaše údaje z tohoto formuláře skončí buďto:

nebo

Smazání osobních údajů:

Pokud si již nebudete přát, abych archivoval vaše osobní údaje, zašlete mi na emailovou adresu ki-vi@ki-vi.cz email se žádostí o smazání Vašich osobních údajů.